ABANDONED & INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

BY BJÖRN SAHLBERG / UPDATES / ABOUT / search

Sågverket

Saw no more.

Oskarshamn, Sweden.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Industrialears.

 
Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Corrugated exterior.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Lumber logistics 1.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Lumber logistics 2.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Wall deco consisting of empty snus tins and pin-ups.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Cogs and cover.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Lumber logistics 3.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Corrugated interior.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Stencil testing ground.

Fårbosågen / Fårbo Saw Mill. Oskarshamn, Sweden.

Shadow play in the empty back yard.

 

arrow_upward

Hej!  

Yours truly

[EN] Like art? Here there's art in the form of empty snus tins nailed to a wall. Like they had been adjusted to a chessboard, though with open parts for the pin-up poster's more critical areas. Worn, turquoise surfaces meet orange ones. Oily chains, transport belt constructions levelling two floors. On a column in the packaging hall stencils for the wood definitions have been tested. All are remains of the Fårbo saw mill that was active between the 1940s to 2002.

The area has now been turned into a logistics centre and commercial zone for smaller companies.

[SE] Gillar du konst? Här finns konst i form av tomma snusdosor fastspikade på en vägg. Som om de anpassats efter ett schackbräde, fast med luckor för vikutbildernas mer kritiska delar. Nötta, turkosa ytor möter orangea dito. Oljiga kedjor, transportband i två våningar. På en pelare vid paketeringen har schablonerna för virkesbenämningarna testats. Allt rester av Fårbosågen som var aktivt från fyrtiotalet fram till 2002.

Området är nu omdanat till logistikcentrum och arbetsområde för mindre företag.

Related  

navigate_nextFårbo on Wikipedia

navigate_nextFårbo logistikcenter's web page with an aerial view of the saw mill

photo_cameraMay 2012

cloudDecember 2013

color_lensHasselblad 500c/m, Zeiss Planar 80 mm F/2.8, Kodak Portra 160NC, Kodak Brownie, Kodak Tri-X at EV 400, Imacon Flextight Photo.

ASKA © 1999-2018 Björn Sahlberg / About / Updates / RSS / search / Most rights reserved