ABANDONED & INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

BY BJÖRN SAHLBERG / UPDATES / ABOUT / search

Château du Pianiste

Overgrown glory.

Picardie, France.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The chateau in all its overgrown glory.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The living room, with a high density of chairs.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Living room ceiling.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The salons on the ground floor. High density of chairs here, too.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Billard salon with one of the two grand pianos.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Stairway to the attic on the second floor. Palace chapel is straight ahead.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Stylish scrap.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Bathroom roof, missing.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Chairs. Many chairs.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Bedroom on the top floor.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Stairway to the top floor. This is among the oldest parts of the palace.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Stylish bedroom window ... with facilities! #badtoilets

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The balcony, with deco.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

“Beware of death”. Ok.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Basement.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The north facade.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The north facade.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Window and ivy merging.

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

In the garden where statues sleep.

Il était une fois … 

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The château in the early 1900s.
© Gustave William Lemaire, Ministère de la Culture (France).

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The château in the early 1900s.
© Gustave William Lemaire, Ministère de la Culture (France).

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

Billiard room.
© Gustave William Lemaire, Ministère de la Culture (France).

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The salon.
© Gustave William Lemaire, Ministère de la Culture (France).

Château Pont-Rémy. Picardie, France.

The stariway.
© Gustave William Lemaire, Ministère de la Culture (France).

 

arrow_upward

Bienvenue!  

Yours truly

[EN] Abandoned palaces aren't very uncommon in France but often they are empty. But in this case there was plenty of stuff left though most was of a newer kind. Especially the bottom floor was cramped with junk. Magazines, books, computer stuff, two pianos, two grand pianos and an enormous amount of chairs, and much more. Perhaps the last master of the house held concerts for an imaginary audience sitting on these chairs. A calendar from 2003 showed that the place hadn't been abandoned for that long though the decay and neglect obviously been going on for decades.

The palace burned down in August 2012 and the future for the remains are unknown to me (as of when typing this). Perhaps a park around the ruin walls?

[SE] Övergivna slott är inte helt ovanliga i Frankrike men ofta är dom tömda på inventarier och andra detaljer. Men i detta fall fanns mycket kvar även om det mesta av prylarna var av nyare typ. Framför allt bottenvåningen var belamrad av bråte. Mängder av tidningar, böcker, datorprylar, två piano, två flyglar och ett enormt antal stolar, med mycket mera. Kanske höll husets sista herre (för det var en sådan) konserter inför en fiktiv publik sittandes på dessa. En kalender från 2003 skvallrade om att stället inte varit övergivet alltför länge även om förfallet uppenbarligen pågått i decennier.

Slottet brann ner under augusti 2012 och framtiden för resterna är för mig okänd (när detta skrivs). Kanske en park kring ruinerna?

photo_cameraMay 2010

cloudJanuary 2014

refreshDecember 2015

color_lensHasselblad 500c/m, Zeiss Distagon 50 mm F/4, Kodak T-Max 100, Imacon Flextight Photo.

ASKA © 1999-2018 Björn Sahlberg / About / Updates / RSS / search / Most rights reserved